جلسه چهارم-آرایه ها(Arrays)

آرایه گروهی از متغیرهای یک نوع است که با یک نام مشترک به آنها ارجاع می شود .برای دسترسی به یک عضو آرایه از اندیس آن آرایه استفاده می شود.آرایه ها را می توان تک بعدی و یا چند بعدی نیز تعریف کرد.

نکته:اندیس اولین خانه ی آرایه ۰ است .

آرایه تک بعدی :

نحوه تعریف:

Type var-name[ ];

مثال :

int month_days[];

در مثال فوق یک آرایه از نوع int تعریف کردیم که مقادیری درون آن وجود ندارد و برای استفاده از آن و قرار دادن مقادیردر آن باید حافظه ای را به آن اختصاص دهیم که برای تخصیص حافظه از کلمه new استفاده می نماییم.

array-var= new type[size];

مثال :

month_days = new int[12];

month_day به آرایه ای از۱۲ عدد صحیح اشاره خواهد داشت به علاوه تمام عناصر آرایه با صفر مقداردهی خواهند شد.

روشی دیگربرای تعریف آرایه

Type [ ] var-name;

این روش برای مواقعی مفید است که همزمان چندین آرایه همنوع تعریف می شوند. مثال :

Int [ ] nums,nums2,nums3 ;

دسترسی و مقدار دهی عناصر آرایه توسط اندیس آرایه صورت می گیرد.

مثال:

مثال : تکه برنامه زیر میانگین عناصر آرایه را محاسبه و نمایش میدهد

آرایه های چند بعدی :

آرایه های چند بعدی(multidimensional ) در جاوا آرایه ای از آرایه ها است. در آرایه دو بعدی هر عنصر از آرایه خود یک آرایه بوده و ساختاری ماتریسی ایجاد مینماید. مثال :

Int twoD[ ] [ ]=new int[4] [5];

آرایه twoD آرایه ی ۲ بعدی بوده که دارای ۴ سطر و ۵ ستون می باشد.اندیس سمت راست نشان دهنده ستون و اندیس سمت چپ نشان دهنده سطر است.

 

مثال : تکه کد زیرهر عضو آرایه را از چپ به راست ، و از بالا به پایین شماره .داده و سپس مقادیر آنها را نمایش می دهد.

خروجی:

۰ ۱ ۲ ۳ ۴

۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴

۱۵ ۱۶۱۷ ۱۸ ۱۹
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code