جلسه نهم-قالب بندی متن

قالب بندی متن در HTML :

 اجرای مثال

 

قالب بندی عناصرHTML:

Html المان های خاص را برای متن تعریف می نماید.

در html  از المانهای <b> و <i>  برای قالب بندی متن ها به صورت ایتالیک و بولد استفاده می شود.

عناصر قالب بندی متن  برای نمایش متن ها به شکل های گوناگون:

  • <b> متن بولد
  • <strong> متن های مهم
  • <i> متن ایتالیک
  • <em> متن تاکید
  • <mark> متن مشخص شده
  • <small> متن کوچک
  • <del> متن پاک شده
  • <ins> متن درج شده
  • <sub> متن زیرنویس
  • <sup>متن بالانویس

عناصر <b> و <strong>:

از تگ <b> برای نمایش متن ها به صورت بولد استفاده نمایید.

 اجرای مثال

 

از تگ <strong> جهت نمایش متن های مهم استفاده نمایید.

 اجرای مثال

عناصر <i> و <em>:

از تگ <i> جهت نمایش متنها به صورت ایتالیک استفاده نمایید.

 اجرای مثال

از تگ <em> جهت نمایش متنهای تاکیدی استفاده نمایید

 اجرای مثال

نکته:مرورگرها تگ های <strong>و <b> را به یک شکل و تگهای <em >و <i>  را نیز به یک شکل نمایش میدهنداگرچه این تگ ها از نظر معنایی با هم تفاوت دارند تگ I  و b برای تعریف متن های ایتالیک و بولد استفاده می شوند و تگ های strong  و em  برای متنهای مهم استفاده می شوند.

عنصر <small> در html  :

جهت تعریف متن ها باسایز کوچک از تگ <small> استفاده نمایید.

 اجرای مثال

عنصر <mark> در html :

جهت نمایش متنهای مارک شده و برجسته یا هایلا یت شده از تگ <mark> استفاده نمایید.

 اجرای مثال

عنصر<del> در html  :

جهت نمایش متنهای پاک شده از تگ <del> استفاده نمایید.

 اجرای مثال

عنصر <ins> در html :

جهت نمایش متنهای اضافه شده از تگ <ins> استفاده نمایید

 اجرای مثال

عنصر <sub> در html :

جهت نمایش متن های زیرنویس از تگ <sub> استفاده نمایید.

 اجرای مثال

عنصر <sup> در html  :

جهت نمایش متنها به صورت بالا نویس از تگ <sup> استفاده نمایید

 اجرای مثال
یک دیدگاه در “جلسه نهم-قالب بندی متن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code