جلسه چهارم – المانهای HTML

یک عنصر HTML معمولا  شامل  یک تگ شروع و تگ پایان می باشد و محتوا بین تگ شروع و تگ پایان قرار می گیرد.

<نام تگ> محتوا…</نام تگ>

مثال:

<p>My first paragraph.</p>

table

عناصر تو در تو در htmlL :

عناصر HTML را می توان تو در تو نوشت به این صورت که یک عنصر می تواند شامل عناصر دیگر باشد.

تمامی اسناد HTML به صورت تو در تو هستند.

این مثال شامل چهار عنصر  HTML  می باشد:

 

 

توضیح مثال:

عنصر <html> کل سند را تعریف می نماید.تگ شروع <html > و تگ پایانی </ html > می باشد.

محتوای تگ html  شامل عنصر دیگری است به نام تگ <body>

 

 

تگ <body > بدنه سند را تعریف می نماید.تگ شروع <body> و تگ پایانی تگ </body>می باشد.

محتوای تگbody  شامل ۲ عنصر <h1> و <p> می باشد.

 

تگ <h1> یک عنوان است که تگ شروع <h1> و تگ پایانی </h1> می باشد و محتوای آن عبارت My First Heading می باشد

<h1>My First Heading</h1>

 

تگ <p> یک پاراگراف است که تگ شروع آن <p>  و تگ پایانی </p>  می باشد و محتوای آن عبارت My first paragraph.  می باشد.

<p>My first paragraph.</p>

تگ پایان را فراموش نکنید:

برخی از عناصر HTML به درستی نمایش داده خواهند شد، حتی اگر شما تگ پایانی را فراموش کنید:

 اجرای مثال

مثال بالا در تمامی مرورگرها کار می کند به دلیل اینکه تگ پایانی به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است.

هرگز به اختیاری بودن تگ های پایانی اطمینان نکنید زیرا که نبستن تگ ها می تواند خطاهایی را برای شما به وجود آورد.

عناصر خالی HTML  :

عناصر بدون محتوا در html  عناصر خالی نامیده می شوند عناصر بدون محتوا تگ پایان ندارند مانند عنصر <br> (جهت شروع خط جدید از این تگ استفاده می نماییم).

 

<br> یک عنصر خالی بدون تگ پایان است.عناصر خالی را می توان در تگ باز شده بست مانند: <br />

 

در html5 نیازی به بستن تگ های خالی نیست .

استفاده از تگ ها با حروف کوچک:

تگ های html  به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد به این منظور که تفاوتی بین تگ<P> و<p> وجود ندارد.

بنا به توصیه W3C بهتر است از حروف کوچک برای نوشتن تگ های html  استفاده نمایییم.

 

 

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code