جلسه سوم – مفاهیم اولیه

چندین مثال ساده HTML :

نگران تگ های استفاده شده در این مثال ها نباشید در فصل های بعد به توضیح تگ ها خواهیم پرداخت.

سندهای HTML :

همه اسناد HTML  باید با تگ <!DOCTYPE html> شروع شوند این تگ  مشخص کننده نوع سند از نوع HTML  است.

سند HTML  با <HTML> آغاز می شود و با </ HTML> به پایان می رسد.

بخش قابل مشاهده از فایل HTMLدر داخل تگ شروع<body> و تگ پایان </body> قرار میگیرد.

مثال:

 اجرای مثال

 

عنوان ها در HTML:

سرفصل های HTML از تگ <h1> تا <h6> تعریف شده است.

مثال:

 اجرای مثال

پاراگراف در HTML:

پاراگراف ها در  HTML  با تگ <p> تعریف می شوند:

 اجرای مثال

 

لینک های HTML:

لینک ها در  HTML با تگ <a> تعریف می شوند:

مثال:

 اجرای مثال

مقصد لینک در ویژگی href مشخص می شود.

ویژگی ها(Attributes) برای  ارائه اطلاعات بیشتر درمورد عناصر html  استفاده می شوند.

تصاویر در HTML :

تصاویر در HTML  با تگ <img>  تعریف می شوند.

مثال:

 اجرای مثال

فایل منبع (SRC)، متن جایگزین (ALT)، عرض(width) و ارتفاع(height)ویژگی های عکس هستند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code