بهاره یوسفی

جلسه هفتم-پاراگراف ها

تگ <p> یک پاراگراف را تعریف می نماید. [crayon-5c0f0dea9aad6510188812/]  اجرای مثال نکته:مرورگرها به صورت...

جلسه هشتم-استایل ها

[crayon-5c0f0dea9bdd4573288042/]  اجرای مثال ویژگی Style در html : برای تنظیم style  عناصر html  از ویژگی style  استفاده...

جلسه نهم-قالب بندی متن

قالب بندی متن در HTML : [crayon-5c0f0dea9c4b3268196195/]  اجرای مثال   قالب بندی عناصرHTML: Html المان های خاص را...

جلسه دهم-نقل قول

نقل قول در html: مثال: Here is a quote from WWF’s website: For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world’s leading...

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۱

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۲

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۳

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۴

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۵

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۶

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۷

آموزش تصویری جاوا – ویدیو۸