دسته:آموزش HTML

html1

آموزش HTML – جلسه اول – مقدمه

اينترنت چست؟ اينترنت يک شبکه جهاني و گسترده از کامپيوتر هاي متصل به هم مي باشد که اين امکان را...

html2

آموزش HTML – جلسه دوم – ویرایشگر HTML

ویرایشگر HTML نوشتن HTML با استفاده از Notepad   صفحات وب می توانند توسط ویرایشگرهای حرفه ای HTML...

html3

آموزش HTML – جلسه سوم – مفاهیم اولیه

چندین مثال ساده HTML : نگران تگ های استفاده شده در این مثال ها نباشید در فصل های بعد به توضیح تگ...

html4

آموزش HTML – جلسه چهارم – المانهای HTML

یک عنصر HTML معمولا  شامل  یک تگ شروع و تگ پایان می باشد و محتوا بین تگ شروع و تگ پایان قرار می...

html5

آموزش HTML-جلسه پنجم-ویژگی ها

(ویژگی ها) اطلاعات بیشتر در مورد عناصر HTML  را   فراهم میکنند. ویژگی ها درHTML تمامی عناصر Html می...

html6

آموزش HTML-جلسه ششم-سرتیترها

سرتیترها در اسناد Html  حایز اهمیت می باشند. تیترها از تگ <h1> تا <h6> تعریف شده اند تگ h1...